Diny in Petra, JordaniëSinds het jaar 2000 begeleid ik mensen in bewustwordingsprocessen en re-integratietrajecten. Door allerlei trainingen en opleidingen en door jaren ervaring heb ik mij ontwikkeld als mens, therapeut en coach.  Ik heb opleidingen/trainingen  gedaan tot holistisch therapeut, familie-opstellingen, NLP,  Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, encountertrainingen,  lichaamswerk/bewustwording en mindfulness.  

Voor mijn werkzaamheden bij gemeentes en bedrijven heb ik aanvullende  trainingen gedaan; Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling,  PGB, Wet & regelgeving in de zorg, Complexe schulden & financien, Ontwikkelingsstoornissen en Werken met mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH).

Ik ben werkzaam als trauma therapeut, coach-consultant en individueel (ambulant) begeleider voor diverse gemeentes, het bedrijfsleven en  in mijn praktijk.

KWALITEITEN
Van nature ben ik iemand die aandachtig luistert en geïnteresseerd is in de drijfveren, passies en levensverhalen van mensen. Ik sta met beide benen op de grond, werk proces- en doelgericht en (be)leef het dagelijkse leven met passie!

INTENTIE
Ik vind het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin met mildheid, helderheid en humor wordt begeleid. Wezenlijke aandacht, ruimte geven aan dat wat er is, respect en mededogen zijn daarin kernbegrippen.

MISSIE
Vanuit empatisch vermogen en afgestemd op de cliënt, lever ik maatwerk waarbij de cliënt op zijn/haar tempo en op zijn/haar wijze kan werken aan doelen. Procesmatig werken met de doelen helder voor ogen en korte lijnen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Mijn missie is om de gestelde doelen te behalen waardoor mijn ondersteuning ter zijner tijd niet meer nodig is.

VISIE
Ik leer om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven. Hierbij zijn de uitgangspunten: bewustwording, volledig verantwoordelijk zijn voor mijzelf en de gestelde doelen behalen.