Diny in Petra, JordaniëSinds het jaar 2000 begeleid ik mensen in bewustwordingsprocessen en re-integratietrajecten. Door allerlei trainingen en opleidingen en door jaren ervaring heb ik mij ontwikkeld als mens, therapeut en coach.  Ik heb opleidingen/trainingen  gedaan tot holistisch therapeut, familie-opstellingen, NLP,  Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, encountertrainingen,  lichaamswerk/bewustwording en mindfulness.  

Voor mijn werkzaamheden bij gemeentes en bedrijven heb ik aanvullende  trainingen gedaan; Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling,  PGB, Wet & regelgeving in de zorg, Complexe schulden & financien, Ontwikkelingsstoornissen en Werken met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Ik ben werkzaam als trauma therapeut, coach-consultant en individueel (ambulant) begeleider voor diverse gemeentes, het bedrijfsleven en  in mijn praktijk.

KWALITEITEN
Van nature ben ik iemand die aandachtig luistert en geïnteresseerd is in de drijfveren, passies en levensverhalen van mensen. Ik sta met beide benen op de grond, werk proces- en doelgericht en (be)leef het dagelijkse leven met passie!

INTENTIE
Ik vind het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin met mildheid, helderheid en humor wordt begeleid. Wezenlijke aandacht, ruimte geven aan dat wat er is, respect en mededogen zijn daarin kernbegrippen.

MISSIE
Mijn missie is om de meerwaarde te bieden van kleinschaligheid waardoor de cliënt op zijn tempo en op zijn wijze kan bereiken waarvoor we regelmatig een langere tijd aan het werk zijn. Korte lijnen en afgestemde begeleiding zijn hierin van groot belang.  Mijn missie is om de gestelde doelen te behalen waardoor mijn ondersteuning te zijner tijd niet meer nodig is.

VISIE
Leren verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. De uitgangspunten zijn: Bewustwording, verantwoordelijkheid nemen en doelstelling behalen.