Ieder persoon die met Diny van Weperen te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Diny van Weperen. 

 Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor mij belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren. 

Als jij een klacht hebt over Diny van Weperen, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt. 

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

Diny van Weperen hanteert twee klachtenregelingen:

 • een voor cliënten die begeleiding krijgen vanuit de Amannij/WMO;
 • een voor de overige cliënten. 


Klachtenprocedure WMO
Bespreek bij voorkeur de klacht met Diny van Weperen op een rustig tijdstip.

Klachtenprocedure NAHzorg

 • Bespreek bij voorkeur de klacht met Diny van Weperen op een rustig tijdstip.
 • Wanneer je de klacht niet met Diny van Weperen kunt bespreken of je komt er niet uit, kan je gebruik maken van de klachtenregeling van Quasir groep, het onafhankelijk perspectief: https://quasir.nl/

Klachtenprocedure overige cliënten

 • Bespreek de klacht met de Diny van Weperen op een rustig tijdstip. 
 • Maak met Diny van Weperen een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger(s) mee. 
 • Ga een gesprek aan met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Zorggeschil. Door de positie en rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is het goed mogelijk dat onderliggende (pijn)punten worden opgemerkt, de communicatie en de wens van de cliënt verduidelijkt gedurende de klachtenbehandeling. De ervaring is dat cliënten en zorgaanbieders meer durven te zeggen in gesprekken waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig is, waardoor de kans om te komen tot tevredenheid of zelfs een oplossing vergroot. 
 • Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de website van Stichting Zorggeschil.  
 • Naam, adres, telefoonnummer en dat van de wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief.
 • De naam, adres en telefoonnummer van Diny van Weperen (en lidmaatschapsnummer 9009 40 99 van Stichting Zorggeschil) en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient,.
 • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt.
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt,.Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen

TERUG