De woorden ‘holisme’ en ‘holistisch’ komen van het Griekse woord ‘holos’, dat ‘heel’ betekent. Binnen de holistische visie wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam en geest. Deze eenheid kent fysieke, mentale, emotionele en spirituele facetten, die continu met elkaar in wisselwerking zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 
Wanneer je te maken krijgt met ingrijpende veranderingen, traumatische en/of schokkende gebeurtenissen, dan kan dat een enorme invloed hebben op de fysieke en geestelijke gesteldheid. Je energie-huishouding kan behoorlijk verstoord raken. Je raakt in feite energetisch geblokkeerd. Die verstoring kan leiden tot mentale, fysieke, emotionele en spirituele klachten, die duidelijk aanwezig, maar soms moeilijk concreet te benoemen zijn.
 
Je ervaart wellicht dat je ‘er doorheen zit’, of onrustig, angstig of lusteloos voelt. Je blijft uitgeblust en ervaart een groot gebrek aan energie. Het lijkt wel of je vast zit in een vicieuze cirkel. Hierdoor word je functioneren in het dagelijks leven beïnvloed en dat heeft direct consequenties voor je welzijn.
 
Door onder andere gebruik te maken van verbale, non-verbale én energetische communicatievormen kan je de blokkades vrijmaken. Deze manieren zijn bijvoorbeeld bewust worden en doorbreken van je vicieuze cirkel, rouw- en traumaverwerking, lichaamsbewustwording/ontspanning, regressie- en ademwerk.  
Je gaat je authentieke zelf leren kennen en van hieruit maak je nieuwe keuzes om in het hier en nu je dagelijks leven op jouw manier te leven, meer te genieten en verantwoording te nemen voor wat er is.

Werkwijzen en methoden die ik toepas, zijn:

Communicatie & NLP
Ademwerk & Rebirthing

Bio-energetica
Voice dialogue
Innerlijk kindwerk
Regressie & reïncarnatie
Soul Retrieval
Mindfulness

Voor meer uitleg over deze werkwijzen, klik hier
pentagram met daarin de 5 elementen; vuur, water, lucht, aarde en ether