Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Diny van Weperen. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Diny van Weperen.

Wat te doen bij een klacht

  • Bespreek de klacht met de Diny van Weperen op een rustig tijdstip.
  • Maak met Diny van Weperen een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
  • Ga een gesprek aan met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Zorggeschil. Door de positie en rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is het goed mogelijk dat onderliggende (pijn)punten worden opgemerkt, de communicatie en de wens van de cliënt verduidelijkt gedurende de klachtenbehandeling. De ervaring is dat cliënten en zorgaanbieders meer durven te zeggen in gesprekken waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig is, waardoor de kans om te komen tot tevredenheid of zelfs een oplossing vergroot.
  • Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de website van Stichting Zorggeschil
  • Naam, adres, telefoonnummer en dat van de wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,
  • De naam, adres en telefoonnummer van Diny van Weperen (en lidmaatschapsnummer 9009 40 99 van Stichting Zorggeschil) en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient,
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt,
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

 

Stuur je liever een brief? Stuur deze dan naar:

Stichting Zorggeschil
Postbus 24018 
3502 MA Utrecht

De externe klachtencommissie van Stichting Zorggeschil gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij de betreffende instantie langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de directie. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie (zie klachtenreglement Stichting Zorggeschil). De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen de instantie en jij zouden kunnen verbeteren.

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen.

 

Wil je meer informatie?

Op Stichting Zorggeschil staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de klachtencommissie werkt.
Wil je je klacht melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, ga dan naar hun website.

TERUG