In- en exclusiecriteria

IN- en EXLUSIECRITERIA van Diny van Weperen
Diny van Weperen hanteert in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de begeleiding. Bij aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de ambulante setting waarbinnen wij zorg leveren.

INCLUSIECRITERIA
De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Diny van Weperen: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt.

Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit en ze leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven.

ALGEMENE EXCLUSIECRITERIA 
Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben, zijn cliënten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL,
  • Verpleegkundige zorg,
  • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
  • Vertonen van suïcidaal gedrag,
  • Claimend gedrag, borderline problematiek,
  • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
  • Zintuigenlijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn,
  • Psychoses,
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen,
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die behandeling of opname vereisen.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

terug naar ‘Voor wie’