In- en exclusiecriteria

Ik hanteer in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de begeleiding. Bij aanmelding en/of tijdens de intake wordt helder of je wel of niet past in de (ambulante) setting waarbinnen ik je kan begeleiden. 

INCLUSIECRITERIA
Indien je een actieve, gemotiveerde houding hebt en graag aan jezelf wilt werken.

ALGEMENE EXCLUSIECRITERIA 
Ik kan je niet begeleiden indien er sprake is van:

  • Verpleegkundige en medicinale zorg,
  • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
  • Vertonen van suïcidaal gedrag,
  • Claimend gedrag, borderline problematiek,
  • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
  • Zintuiglijke beperkingen als doof/blind zijn,
  • Psychoses,
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen,
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die behandeling of opname vereisen.

Er zijn organisaties die zijn uitgerust om jou met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen begeleiden. 

terug naar ‘Voor wie’ of terug naar ‘Individuele Begeleiding’