In- en exclusiecriteria

Ik bied ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen in Noord-Nederland vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

INCLUSIECRITERIA

Mijn begeleiding is geschikt voor (jong)volwassenen met een verscheidenheid aan vragen, problemen en/of beperkingen. Het belangrijkste is dat je kiest voor bewustwording, verandering, heling en verbetering in je situatie!
Door mijn begeleiding leer je om naar jezelf te kijken en nieuwe besluiten te nemen. Hierin wordt jouw tempo gevolgd. Jij bent immers regisseur van je eigen leven!

De begeleiding kan uitkomst bieden bij de volgende situaties:

 • lastig om grenzen aan te geven
 • hoge normen en waarden hebben
 • onzeker over eigen prestaties
 • moeite met omgang hoge (werk)druk
 • introverte persoonlijkheid
 • veel piekeren
 • hoog sensitief zijn (HSP)
 • concentratieproblemen, contactstoornissen en sociaal isolement
 • verlies van de zin van het leven, zelfvertrouwen, blijheid en genieten
 • onverdraagzaamheid, agressie, frustratie thuis en/of op het werk
 • lijden aan chronische vermoeidheid, heimwee, binding- en verlatingsangsten
 • hyperventilatie, fysieke spanningen, (hoofd)pijnen, slaap- en eetstoornissen
 • ondefinieerbare angsten, fobieën, dwangneurosen en nachtmerries
 • ADD/ADHD, depressiviteit/bipolaire stoornis, autisme (bv. Asperger)
 • vraagstukken; bv. frigiditeit, misbruik, incestervaringen
 • rouwverwerking bv. het verliezen van een geliefde, (echt)scheiding, baan etc.

Mijn expertise ligt bij de mensen met een hoge sensitiviteit (HSP)

Sommige mensen zijn intelligenter dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’. Een HSP-er is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk erfelijk en komt evenveel voor onder mannen als vrouwen. Als je HSP hebt dan kun je dat ervaren als een gave en als een handicap. Persoonlijk ervaar ik het, als HSP-er, meestal als een cadeautje doordat ik de ervaring, de kennis en kunde opgedaan heb om er goed mee om te gaan. Ik leer je om je hooggevoeligheid op die wijze te ervaren dat het een bewust en goed geïntegreerd deel van je dagelijks leven zal zijn.

HSP-ers:

 • emen gedetailleerder, subtieler en intenser waar
 • erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; vaak voelen HSPers zich hierdoor niet op hun gemak
 • hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken
 • hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en overwegen veel
 • voelen stemmingen, sferen en energieën thuis of waar dan ook intens aan.
 • worden meer dan gemiddeld geraakt door natuur, kunst en muziek
 • eigen emoties en van anderen worden intenser ervaren
 • hebben moeite met planning, zijn plichtsgetrouw, perfectionistisch en hebben een gezonde structuur nodig
 • zijn vaak zorgzaam, verliezen zich in anderen (identiteitsverlies) en hebben moeite met grenzen stellen
 • hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
 • lopen een groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen
 • hebben veel behoefte aan authentieke contacten, rust, de natuur, (bv) saunabezoekjes/yoga/mindfulness en een veilige omgeving.

———————————————————————————————————

ALGEMENE EXCLUSIECRITERIA

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:

 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • verpleegkundige zorg;
 • het aanreiken of toedienen van medicatie;
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • wegloopgedrag;
 • vertonen van suïcidaal gedrag;
 • claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is;
 • actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • florerende psychoses;
 • agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist. 

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij mij in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van de exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van zorg, gaan wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.

terug naar ‘Voor wie’ of terug naar ‘Individuele Begeleiding’