Door middel van het stellen van doelen en intenties wordt de cliënt een afgestemde begeleiding gegeven en daar waar mogelijk, geactiveerd en gestimuleerd om zelf acties te ondernemen. Het begeleidingstraject zal altijd een maatwerktraject zijn omdat elk individu verschillend is en dus een eigen aanpak vergt.

Mijn wijze van begeleiding is erop gericht om weer in contact te komen met die positieve en die (kern)kwaliteiten en gevoelens die door allerlei oorzaken (nog) niet bewust en voelbaar zijn. Uiteraard is het doel de terugkeer in de maatschappij. Belangrijk hierbij is een stabiele thuissituatie, de financiën op orde of geregeld, een sociaal netwerk en een zinvolle baan of dagbesteding.

Ik werk vanuit een holistische visie. Dat wil zeggen dat verstand, gevoel, fysieke gesteldheid en zingeving evenredig belangrijk zijn. Als deze elementen met elkaar in balans zijn zal je meer genieten, doelgerichter en steviger in het leven staan.

De begeleiding richt zich op 5 hoofdpunten:

opsommingsteken yin-yang persoonlijke ontwikkeling & communicatie

opsommingsteken yin-yang administratie & financiën
opsommingsteken yin-yang scholing / CV & sollicitatietraining
opsommingsteken yin-yangnetwerk & structuur aanbrengen
opsommingsteken yin-yang mindfulness/voeding & beweging

De begeleiding bestaat uit 4 verschillende fasen:

FASE 1
In de eerste fase worden de intentie en de doelstelling geformuleerd en hierop wordt regelmatig aan gerefereerd en bijgestuurd.

Ook worden de dagelijkse structuur, de financiële/administratieve situatie en de (on)mogelijkheden in kaart gebracht.
Verder zal in deze fase samen met de cliënt gekeken worden welke problematiek ten grondslag ligt aan de huidige situatie. De patronen en overtuigingen worden helder gemaakt en mindfulnessoefeningen worden geïntroduceerd.

FASE 2
In de tweede fase is er een basis van rust en vertrouwen gecreëerd, de financiën/ administratie op orde gebracht (dit kan dus ook plangroep/schuldsanering betekenen) en kan er verder gewerkt worden aan bewustwording/verandering in de dagelijkse structuur, patronen en het behalen van de doelstelling.
Begrippen als zelfreflectie, realiteitszin, humor en genieten, grenzen leren stellen, zelfbeheersing, respect en vertrouwen, minder oordelen, conflicthantering en eigen verantwoordelijkheid komen nu meer en meer aan de orde.

FASE 3
De derde fase is er met name op gericht om de cliënt naar de passende (werk)plek te begeleiden. Uiteraard gaat het bovengenoemde proces verder en dit krijgt meer en meer verdieping.

FASE 4
De laatste fase is belangrijk om datgene dat nu bekend en bewust is verder te verankeren/implementeren en om nog bij te sturen waar nodig is. De cliënt is op de hoogte dat hij/zij daarna “op eigen benen” verder moet en stapsgewijs hiernaar toe wordt begeleid.

Diny van Weperen werkt samen met BeauAvis; re-integratie en vijf gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe.

BeauAvis, re-integratie
Logo gemeente Opsterland
Logo gemeente Oostellingwerf
Logo gemeente Leeuwarden
gemeente Weststellingwerf
Logo gemeente Bedum
Logo gemeente Tynaarlo